Visie

Ons vak bestaat uit het realiseren van uitzonderlijkee gebouwen. Vanuit een onderzoekende houding werken wij in een compact en slagvaardig team aan een breed spectrum van opdrachten op verschillende schaalniveaus en marktgebieden. Veeleisende en complexe stedenbouwkundige situaties zijn per definitie een uitdaging voor ons. We streven naar gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en een zorgvuldige, duurzame afwerking, waarbij baksteen centraal staat.

Als architect heb je samen met de opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving, de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven. De dialoog met de opdrachtgever en een zorgvuldige inpassing in de omgeving spelen daarom een belangrijke rol in ons werk. Vanuit onze creativiteit en expertise begeleiden wij onze opdrachtgevers naar hoogwaardige ontwerpen, waarin gebruikers zich prettig voelen.